2% pre SHEruns

sheruns2%

Darujte 2% z dane:

Údaje o prijímateľovi:

Športový klub SHEruns

Adresa: Nad Lúčkami 43, 84105 Bratislava

IČO: 42272041

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7583300000002900451324 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Všetky potrebné tlačivá nájdete na  http://www.rozhodni.sk

Za vašu pomoc Vám ďakujeme.

 

 

Základné informácie, ako darovať 2%

Ak ste zamestanec:
– najneskôr do 15.2. 2017 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (potvrdí výšku zaplatenej dane a že nemáte nedoplatok na dani za r. 2016),

– vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, suma nesmie byť nižšia ako 3 €,

– vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy: 2% dane, alebo 3% z dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu,

– pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie daňovému úradu v mieste trvalého bydliska najneskôr do 2.5. 2017.
Ak podávate daňové priznanie sami, ako fyzická osoba:
– skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 3 €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu: o 2% z vami odvedenej dane, alebo 3% z dane, v prípade, že ste v r. 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,

– do 31.3. 2017 zaplaťte daň za rok 2016 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:
– skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z Vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 8 €,

– do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (môže byť aj inému o.z. či organizácii) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI,

– do 31.3. 2017 zaplaťte daň za rok 2016 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.